Postępy w budowie obwodnicy Nałęczowa

Inwestycja drogowa w Nałęczowie, która przewiduje stworzenie 5,2 km obwodnicy, jest planowana do ukończenia za rok. Nowa droga, którą realizuje firma Strabag, przebiegnie na północ od miasta uzdrowiskowego, tworząc alternatywną trasę dla ruchu tranzytowego. Obwodnica, która stanowi część ważnej drogi wojewódzkiej nr 830, ma swój początek w Sadurkach i ciągnie się aż do Drzewiec-Kolonii. Całość projektu została oszacowana na 125 mln złotych.

Obecny stan prac wynosi 50 procent. Delegat prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Kamil Jakubowski, zapewnia, że już zakończono prace związane z przebudową instalacji energetycznych, gazowych oraz wodociągowych, a także modernizację stacji wodociągowej.

Jakubowski udziela informacji o aktualnym etapie robót: „Aktualnie trwają prace drogowe, teletechniczne, sanitarne oraz mostowe. Realizowane są podbudowy pod nawierzchnię oraz sama nawierzchnia, elementy odwodnienia drogi, a także budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto usuwane są kolizje teletechniczne”.

Budowniczowie pracują również nad estakadą długą na blisko 400 metrów nad rzeką Bochotniczanką. Jakubowski wyjaśnia: „Większość trasy obwodnicy przechodzi przez tereny rolnicze i łąki, przekraczając istniejące rowy melioracyjne oraz dolinę rzeki Bochotniczanki”.