Praktyczna lekcja przyrody w gminie Leśniowice

Uczniowie obserwowali zwierzęta w Chełmskim Parku Krajobrazowym

To już kolejna bardzo praktyczna lekcja przyrody w naszym powiecie. Uczniowie szkół podstawowych z Leśniowic i Sielca mieli okazję osobiście oglądać zwierzęta w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Teraz dzieci uczestniczyły w zajęciach w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie. Tematem ostatnich zajęć były zwierzęta wodno-błotne. Zaczęło się wszystko od krótkiego wykładu, a następnie odbyły się zajęcia warsztatowe. Potem wszyscy poszli na spacer ornitologiczny, na którym miała miejsce obserwacja terenu.

Lekcja na pewno wartościowa

Chełmski Park Krajobrazowy to miejsce niebagatelne. Został on założony w 1983 roku. Obecnie jego łączna powierzchnia obejmuje ponad 14 tys. ha. W parku znajdują się przekształcone tereny, a także rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt. Można tu obejrzeć chociażby torfowiska węglanowe oraz wzniesienia kredowe. Taka unikalność na pewno sprawiła, że uczniowie odbyli jedną z najcenniejszych lekcji w swoim życiu.