Zmaganie rolników z przymrozkami: możliwość wsparcia finansowego dla upraw ze stratami w gminie Miasto Puławy

Właściciele gruntów rolnych w gminie Miasto Puławy, które ucierpiały z powodu tegorocznych przymrozków wiosennych, mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową. Jak pokazuje praktyka, te ekstremalne warunki atmosferyczne spowodowały znaczne trudności w sektorze rolniczym.

Urząd Miasta w Puławach przekazuje informację dotyczącą złożenia wniosków o zadośćuczynienie za straty wynikłe z niekorzystnych warunków pogodowych, które negatywnie wpłynęły na rolne plony. Chętni mogą złożyć swoje wnioski w Dziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy, gdzie formularze są dostępne w wersji papierowej – konkretnie w pokoju nr 102. Alternatywnie, można również ściągnąć formularz wniosku w formacie cyfrowym ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto, Urząd Miasta podkreśla, że wszelkie informacje zawarte we wnioskach muszą być uzupełnione na podstawie najnowszych danych zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach wniosku o płatności obszarowe.