Kulminacyjny punkt 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym – finałowe wręczenie nagród

W niedzielę zakończyło się głośne wydarzenie na mapie folklorystycznej Polski, a mianowicie 58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbył się w urokliwym Kazimierzu Dolnym, na Lubelszczyźnie. To wyjątkowe spotkanie przyciągnęło ponad 600 wykonawców z całego kraju, którzy zaprezentowali swój talent i umiejętności.

Zanim jednak doszło do ogłoszenia wyników konkursu, wszyscy uczestnicy zgromadzili się na mszy św. w kościele farnym. Po jej zakończeniu artystki i artyści, ubrani w tradycyjne stroje ludowe i grający na dawnych instrumentach, utworzyli barwny korowód, który przeszedł przez miasto prowadząc ich prosto pod scenę na centralnym rynku kazimierskim.

Na festiwalu nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głos zabrała Dorota Ząbkowska, która skierowała do artystów słowa pełne uznania i wdzięczności za ich wkład w tegoroczną edycję festiwalu. Podkreśliła, jak cenne jest to, co uczynili: „Jesteście państwo wspaniałymi kontynuatorami bogatej tradycji polskiej wsi, która jest ważną częścią naszego dziedzictwa kulturowego” – zaznaczyła. Dodała też, że zaangażowanie, pasja i miłość do rodzimej kultury, które wykazują twórcy, są godne podziwu i najwyższych pochwał.