Nowa struktura organizacyjna Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Zarząd województwa lubelskiego ostatnio zatwierdził zmieniony regulamin organizacyjny dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Wprowadzono w nim nowe stanowisko – wicedyrektora odpowiedzialnego za zamek w Janowcu, które objęła Marzena Brzezicka.

Do tej pory, zgodnie ze statutem ustanowionym w marcu 2018 roku, dyrektor MNKD mógł mieć maksymalnie dwóch zastępców. Jednakże podczas kadencji poprzedniego dyrektora, Piotra Kondraciuka, wystarczyło jedno stanowisko wicedyrektora ds. administracyjnych, drugie nie było potrzebne.

Zamek w Janowcu był nadzorowany przez osobę na stanowisku kierownika, które to zajmował Filip Jaroszyński. Pod koniec ubiegłego roku został on zwolniony przez nową dyrektor muzeum – Izabelę Andryszczyk. Dorota Szczuka została mianowana nowym kierownikiem oddziału w Janowcu.

Od końca lipca Szczuka jest podległa nowemu szefowi – Marzenie Brzezickiej, która wcześniej nie była pracownikiem MNKD. Brzezicka specjalizuje się w dziedzinie promocji i marketingu, a przez ostatnie lata pełniła rolę prezeski fundacji Parasol Wschód (pod nazwiskiem Tuniewicz).

Fundacja Parasol była odpowiedzialna za organizację takich wydarzeń na zamku jak „Bieg z flagą”, „1. Lubelski Jarmark Bożonarodzeniowy”, „Zamkowa Noc Muzeów” i „Winobranie”. Patronat nad nimi chętnie sprawował marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski.