Pierwsze kroki do realizacji multifunkcyjnego boiska z zadaszeniem dla Gminnego Zespołu Szkół

Gminny Zespół Szkół (GZS) w Kazimierzu Dolnym znalazł się na liście beneficjentów rządowego programu „Olimpia”, który wsparł plany budowy wielofunkcyjnego boiska ze stałym zadaszeniem. Dotacja przyznana szkole wynosi nieco mniej niż 940 tys. zł, a resztę kosztów planuje dołożyć gmina.

Dyrektor GZS, Janusz Raczkiewicz, jest pełen optymizmu co do powstania nowych obiektów sportowych. Wyraził swoją radość na myśl o możliwej realizacji projektu nowej sali gimnastycznej i boiska. Planowany obiekt miałby stanąć na terenie gminnym, gdzie krzyżują się ulice Lubelska i Kwaskowa Góra, na części popularnie nazywanego „zielonego parkingu”. Zgodnie z koncepcją, hala z lekkim, stałym zadaszeniem byłaby świetną alternatywą dla istniejącej sali szkolnej – zdecydowanie za małej dla potrzeb 150 uczniów – oraz sąsiedniego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Wspomniane boisko ze sztuczną trawą przez lata bywało miejscem pielgrzymek i modlitw turystów żydowskich, odwiedzających Kazimierz. W tym miejscu mieścił się dawniej cmentarz żydowski, zniszczony podczas II wojny światowej. Od wielu lat trwają rozmowy między lokalnymi władzami a społecznością żydowską dotyczące sposobu zagospodarowania tego terenu. Budowa nowej sali sportowej na neutralnym religijnie gruncie mogłaby stanowić istotny krok ku osiągnięciu porozumienia.