Podsumowanie postępów w rewitalizacji Parku Zdrojowego w Nałęczowie

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie, która jest jedną z najważniejszych atrakcji miasta i zajmuje obszar 25 hektarów, ma zostać zakończona za miesiąc. Całkowity koszt tego projektu wynosi około 24 milionów złotych, jak podaje wiceburmistrz Nałęczowa, Justyna Kuzioła.

Rozpoczęte na początku 2023 roku prace obejmują szereg różnych działań. Jak wyjaśnia Kuzioła, do realizowanych prac należało konserwowanie i uzupełnianie istniejącego drzewostanu nowymi sadzonkami drzew i kwiatów. Dodatkowo, przeprowadzono prace hydrotechniczne, które objęły regulację i wzmocnienie brzegów rzeki Bochotniczanki i stawu za pomocą faszyny. W ramach tych prac wydobyto i wywieziono również około 1,5 metra mułu ze stawu, a także rozpoczęto budowę nowego jazu.

Przy okazji prac hydrotechnicznych staw został tymczasowo opróżniony. Mimo to, już podczas majówki odwiedzający park mogli cieszyć się stawem ponownie wypełnionym wodą.

Projekt rewitalizacji zakładał również budowę nowej fontanny oraz dodatkowych drewnianych podestów zlokalizowanych przy wyspie, które zapewniają schody prowadzące do wody. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono renowację zabytkowej leżalni, altany na Wyspie Miłości i Źródła Miłości znajdującego się obok pijalni wód.