Wystawa prac Jarosława Modzelewskiego zainspirowanych Kazimierzem Dolnym odbywa się w Muzeum Nadwiślańskim

Dopóki nie nastąpi koniec czerwca, istnieje możliwość podziwiania twórczości Jarosława Modzelewskiego, której wystawę można znaleźć w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. W znacznej części prezentowane są tutaj prace artysty, które ukazują to urokliwe miasteczko nad Wisłą i które po raz pierwszy mają szansę na odkrycie przez publiczność.

Jarosław Modzelewski prowadzi dialog ze specyficznym miejsce, odzwierciedlając jego atmosferę i tradycję. Dorota Seweryn-Puchalska – kuratorka wystawy, zwraca uwagę na to, jak artysta nawiązuje do twórczości takich malarzy jak Piotr Potworowski czy Władysław Ślewiński. Zauważa także, jak Modzelewski ukazuje kazimierską rzeczywistość – nie tylko malowniczą i artystyczną, ale też trudnościami dnia codziennego jak bieda czy powodzie. Przywołuje on również dualizm Wisły – która jest miejscem relaksu, ale jednocześnie stanowi zagrożenie. Modzelewski z dużą wrażliwością oddaje złożoność i wieloaspektowość Kazimierza Dolnego.

Na wystawie w Muzeum Nadwiślańskim można zobaczyć prace Modzelewskiego powstałe w przeciągu ostatnich lat, które nie miały wcześniejszej możliwości prezentacji publicznej. Obejmują one między innymi takie dzieła jak „Malarze w Kazimierzu (Kazimierz w malarzach)”, „Kazimierz Malewicz nad Wisłą”, „Paleta, buty i patelnia”, „Uliczka w sąsiedztwie” oraz „Na podwórku” i „Studium lampy”.