Specjaliści od fizyki jądrowej spotykają się w Kazimierzu Dolnym

W malowniczym Kazimierzu Dolnym, znaczący naukowcy pracujący nad fizyką jądrową z różnych stron globu zbierają się na konferencji. Spotkanie ma na celu omówienie kluczowego tematu – konstrukcji i degradacji jądra atomowego, co następuje osiemdziesiąt pięć lat po odkryciu jego rozszczepienia.

Prowadzący będą prezentować najświeższe odkrycia dotyczące budowy jąder atomowych i procesów, które prowadzą do ich rozpadu. Wydarzenie przewidywane jest jako seria warsztatów.

Pierwsze prelekcje rozpoczną się jutro (27.09) o godzinie 9:00 w Domu Dziennikarza położonym w Kazimierzu Dolnym. W dniu dzisiejszym (26.09), organizatorzy konferencji serdecznie zapraszaj do udziału w wykładzie wprowadzającym do tematyki konferencji. Profesor Tadeusz Domański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej poruszy temat „Superprzewodnictwa w ultramałych systemach”. Wykład rozpocznie się o godzinie 20.00. Wszystkie wystąpienia będą prowadzone w języku angielskim.

Organizacja Warsztatów Fizyki Jądrowej w Kazimierzu Dolnym przez Katedrę Fizyki Teoretycznej UMCS to tradycja, której początki sięgają roku 1994. Tego typu wydarzenie od wielu lat przyciąga znaczną ilość specjalistów z dziedziny teorii jądra atomu z wiodących ośrodków naukowych na całym świecie.