Termowizja jako temat wiadomości w centrum uwagi Kazimierskiego Domu Dziennikarza

Początek tygodnia, od poniedziałku do środy, w kazimierskim Domu Dziennikarza był zdominowany przez temat termowizji. Miejsce to stało się areną konferencji o nazwie “Zastosowanie termowizji do inżynieryjnej oceny ryzyka”.

Spotkanie miało pierwotnie odbyć się w kwietniu tego roku, jednak termin został przełożony na październik. Wydarzenie przyciągnęło specjalistów z całego kraju, którzy wymieniali się poglądami i rozważaniami na temat wykorzystania termowizji w różnych sektorach gospodarki. W dyskusjach brali udział zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się Mieczysław Wilczyński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Termografii oraz Dariusz Knapek – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Termografii.

Do grona uczestników dołączyły również firmy produkcyjne i ubezpieczeniowe, a także podmioty oferujące usługi termowizyjne oraz szkolenia z tej dziedziny. Organizacją konferencji zajął się Oddział w Puławach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który przyczynił się do owocnej wymiany doświadczeń i poglądów między uczestnikami.