Wojewoda Lubelski i służby kontrolują stan wałów i magazynów przeciwpowodziowych

Pod koniec tygodnia, dokładnie w piątek 9 lutego, Wojewoda Lubelski, Krzysztof Komorski, wraz z podległymi mu jednostkami, przeprowadził inspekcje wałów przeciwpowodziowych oraz magazynów zasobów przeciwpowodziowych. Podjęte działania obejmowały między innymi Kazimierz Dolny oraz Opole Lubelskie.

Podwyższony poziom wód w regionie był kluczowym powodem przeprowadzenia tych czynności. Aktualne ostrzeżenia wysyłane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwracają uwagę na groźbę wezbrań oraz możliwość przekroczenia stanów alarmowych niektórych odcinków rzek, takich jak Wisła, Bug, Krzna czy Tanew.

Wojewoda Komorski skomentował sytuację, mówiąc: „Pomimo faktu, że od roku 2010 nasze województwo nie doświadczyło poważniejszych powodzi, po dokonaniu kontroli magazynów i ocenie stanu wałów przeciwpowodziowych mogę stwierdzić, że jesteśmy gotowi na ewentualność takiej niespodziewanej sytuacji”