Hilary Minc – to on kierował gospodarką PRL-u

Komunista, który urodził się w Kazimierzu Dolnym

Przeglądając ciekawostki historyczne na temat Kazimierza Dolnego możemy znaleźć informację o pochodzeniu Hilarego Minca – znanego działacza komunistycznego. Minc urodził się w naszym mieście 24 sierpnia 1905 roku. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym wstąpił do organizacji komunistycznej. Po II wojnie światowej był aktywnym członkiem PZPR. To on faktycznie kierował gospodarką PRL, pełniąc tuż po zakończeniu działań zbrojnych funkcję ministra przemysłu i handlu, a w latach 1949-1954 jako przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Do 1956 roku znajdował się w najściślejszym kierownictwie PZPR. Należał do komisji aparaty represji urzędu bezpieczeństwa.

Wydalony, ale ostatecznie uhonorowany

Po strajku w Poznaniu w 1956 roku Minc został wydalony ze struktur KC PZPR. Podobnie jak wielu innych działaczy stracił posadę w wyniku ruchu czysto politycznego. To wydarzenie raz na zawsze zakończyło jego karierę polityczną. Jednakże, kiedy Minc umarł w 1974 roku został pochowany w Warszawie ze wszystkim państwowymi honorami.