Obwodnica Lipska: Aktualny stan prac budowlanych i zmiany w harmonogramie realizacji projektu

Według najnowszych danych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace na obwodnicy Lipska są na etapie 25-procentowego zaawansowania. Pomimo ciągłych działań na budowie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu budowlanego, nie udało się utrzymać pierwotnego terminu realizacji. Zgodnie z planem, północno-południowy odcinek drogi o długości 6,4 kilometra nie zostanie oddany do użytku w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano.

W celu oficjalnego uznanie tej zmiany, GDDKiA i Budimex, firma odpowiedzialna za realizację inwestycji, podpisały aneks do umowy. W rezultacie przesunięto termin zakończenia budowy obwodnicy, co wiąże się równocześnie ze wzrostem kosztów inwestycji.

Realizacja tej drogowej inwestycji to zadanie firmy Budimex, z całkowitym kosztem kontraktu wynoszącym ponad 187 milionów złotych. Kwota ta obejmuje zarówno prace projektowe, jak i wszelkie inne konieczne działania związane z budową drogi. Mimo że pomysł na budowę obwodnicy Lipska pojawił się już kilkanaście lat temu, formalna umowa na jej zaprojektowanie i wykonanie została podpisana dopiero pod koniec 2020 roku.

Pierwsze prace związane z tym projektem rozpoczęły się w lipcu bieżącego roku, kiedy to wbity został symboliczny pierwszy łopata. Przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, teren przeszedł dogłębną analizę przeprowadzaną przez saperów oraz archeologów. Po uzyskaniu pozytywnych wyników tych badań, Budimex mógł rozpocząć prace nad obwodnica przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu budowlanego.