Senat jednogłośnie zatwierdza uchwałę w sprawie powołania 19 stałych komisji

W środę, Senat jak jeden mąż przyjął uchwałę dotyczącą utworzenia 19 stałych komisji. W głosowaniu brało udział 95 senatorów, którzy wszyscy poparli proponowaną decyzję. Obrady zostały na chwilę zawieszone przez marszałka Senatu zaraz po oddaniu głosów, aby rozpocząć ponownie o godzinie 15:30.

Po akceptacji uchwały o powołaniu komisji, Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że w celu omówienia projektu uchwały dotyczącej wyboru przewodniczących – kandydatów, którzy zostaną przedstawieni przez poszczególne komisje – zwołuje spotkanie Konwentu Seniorów. Zapowiedziała, że spotkanie odbędzie się 1,5 godziny po podjętej przerwie w obradach. Marszałek Senatu ogłosiła przerwę około godziny 13:30, a wznowienie obrad zaplanowane jest na godzinę 15:30.

Zaakcentowano w uchwale przyjętej przez izbę w środę, że Senat powoła senackie komisje w składach takich jak Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, w której znajdą się: Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, Krzysztof Kukucki, Janusz Pęcherz, Jolanta Piotrowska oraz Jacek Włosowicz.