Władza w Puławach przejęta przez nową większość – skończyło się formowanie składów komisji miejskiej rady

Proces tworzenia składów komisji w Radzie Miasta Puławy został zakończony. Wszystkie pozycje kierownicze w tych gremiach zostały obsadzone przez nowo powstałą większość, którą dominuje Koalicja Obywatelska, do której dołączyła grupa trzech samorządowców z innych partii.

Mimo iż Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe w Puławach, co obecnie wielu mieszkańców mogło zapomnieć, otrzymując ponad 47% głosów, nie udało im się utrzymanie władzy. Reszta partii politycznych utworzyła koalicyjny sojusz. Kluczową rolę w tym procesie odegrała bezpartyjna dawna wiceprezydent miasta, a teraz przewodnicząca rady – Ewa Wójcik.

Nazwy liderów i zastępców nowo sformowanych komisji są już znane. Mariusz Cytryński (KO) zasiądzie na stanowisku szefa najbardziej kluczowej komisji – budżetu, gospodarki i planowania, a jego prawą ręką będzie Marcin Sadura (KO). Agnieszka Kowalik (KO) zarządzać będzie komisją rewizyjną wspomagana przez Barbarę Bińczak (KO), która również pełni funkcję zastępcy w komisji skarg, wniosków i petycji prowadzonej przez Annę Szczepańską-Świszcz z ugrupowania prezydenta Pawła Maja.

Robert Łyszcz (KO) wraz z Piotrem Sadurskim (KO) przyjmą na siebie odpowiedzialność za komisję polityki społecznej, zdrowia, rodziny i porządku publicznego. Komisja promocji będzie pod nadzorem Marcina Sadury, a jego zastępcą będzie Katarzyna Dębska (KO). Natomiast Sławomir Seredyn, jedyny radny z Trzeciej Drogi, dokładniej Polski 2050, objął stanowisko przewodniczącego komisji oświaty i wychowania, gdzie Barbara Bińczak będzie pełnić rolę zastępcy.