Zarząd powiatu puławskiego zwiększa kadrę pracowników

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, w bieżącym tygodniu planowane jest powiększenie składu zarządu powiatu puławskiego. Aktualna liczba osób, które go tworzą, wynosi cztery, ale niedługo ma wzrosnąć do pięciu. W najbliższym czasie, podczas nadchodzącej sesji, starosta ma wskazać kandydata na nowego członka zarządu. Prawdopodobieństwo wyboru radnego specjalizującego się w kwestiach geodezyjnych jest bardzo wysokie.

Obecnie zarząd powiatu reprezentują następujące osoby: starosta Danuta Smaga, a także wicestarosta Leszek Gorgol, który zajmuje się oświatą. Ponadto, skład uzupełniają dwaj członkowie etatowi – Ireneusz Rzepkowski odpowiedzialny za zdrowie i Jan Ziomka koordynujący inwestycje. Jednak na mocy zmian wprowadzonych w statucie powiatu pod koniec poprzedniego roku, grupa ta ma zostać poszerzona o piątą osobę. Co istotne, będzie to stanowisko nieetatowe, a więc mające charakter społeczny.

Argumentacja zaproponowanych zmian zakłada poprawę efektywności działania organu wykonawczego poprzez zwiększenie liczby członków zarządu. W związku z nadchodzącym okresem intensywnej pracy, ze względu na realizację wielu inwestycji i dużych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, powiększenie składu ma zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie powiatowych struktur – jak wynika z uzasadnienia dołożonego do projektu uchwały.